Rapportages bij het maatwerkadvies en energielabel!

RaakEPA-W kent diverse vormen voor rapportage, standaard is de software voorzien van meerdere varianten. De rapportages zijn te gebruiken voor uw klanten en worden eenvoudig gegenereerd met een klik op de knop. Er is gezocht naar rapportagevormen die meerwaarde bieden in de vorm van toelichting op de maatregelen.

Zo vindt u in de diverse rapporten één of meerdere toevoegingen zoals bijvoorbeeld:

  – Gegevens en verantwoording;
  – Samenvatting besparingsmogelijkheden voor deze woning;
  – Toelichting op de totstandkoming van de energielabelmaatregel;
  – Contextuele statistieken met betrekking tot deze woning;
  – Het energieprestatiecertificaat;
  – Uitleg en advies bij de geadviseerde verbetermaatregelen;
  – Te behalen besparingen bij toepassen van de verbetermaatregelen;
  – Direct besparen in deze woning middels eenvoudige maatregelen;
  – Binnenmilieurapportage ventilatie & luchtvochtigheid;
  – Binnenmilieurapportage stookgedrag & koolmonoxide;
  – Opnamegegevens met betrekking tot het energielabel;
  – Begrippenlijst bij het energielabel;
  – Disclaimer en uitleg bij de berekeningen in deze rapportage;
  – Aanvullende informatie over bedrijf en diensten;
  – Maatregelen op maat voor de betreffende woning;
  – Inzicht in de te realiseren besparingen voor de specifieke woning;
  – Uitleg en advies bij de geadviseerde maatregelen;
  – Uiteraard de mogelijkheid om eigen teksten toe te voegen!
  – En nog vele andere zaken

Eigen stijl rapportage

Het is mogelijk om een volledig eigen ontwerp te maken voor een rapportage. O.a. Vereniging Eigen Huis en Nuon maakten deze keuze. Wij kunnen dit volledig in samenspraak met u verzorgen. Voor meer informatie en de kosten van een klantspecifieke rapportage kunt u contact met ons opnemen.

Praktischer, voordeliger, sneller en slimmer!

DOWNLOAD NU