Indien u gebruik maakt om energielabels af te melden onder de certificering van Raak Software Applicaties moet op het energieprestatie certificaat conform de eis uit de ISSO 82.1 hoofdstuk 2 het inschrijfnummer, logo en de naam van het gecertificeerde bedrijf Raak worden vermeld.

In het maatwerkadvies rapport en alle overige rapportages staat uiteraard uw eigen logo en bedrijfsnaam.

Indien u afmeld onder uw eigen proces certificering is bovenstaand uiteraard geheel niet aan de orde.