Wat zijn de voorwaarden om te werken onder de BRL9500 proces certificering van Raak Software Applicaties

De door ons gekozen manier van werken is uiteraard wel gebonden aan voorwaarden. Als gecertificeerd bedrijf moeten wij kunnen borgen dat u over de juiste kwaliteiten beschikt en ook nauwkeurig werkwijze handhaaft. Om dit te borgen hebben wij de volgende voorwaarden voor gebruikers van onze software.

   U volgt onze opleiding bij Raak EPA-W of toont aan dat u reeds ervaren bent.
   U legt met goed resultaat het externe CITO examen (deel 1 en 2) af.
   U werkt mee aan interne audits
   U staat toe dat er een geautomatiseerde check van uw opnamegegevens plaatsvindt.
   U staat toe dat er praktijkaudit(s) plaatsvinden op uw inspecties.

In Raak wordt de invoer gecontroleerd op tegenstrijdigheden of onvolledigheden. U krijgt een melding met opmerkingen of vragen over de ingevoerde gegevens, wanneer dit van toepassing is.

De interne en praktijk audit

Uiteraard vinden deze controles incidenteel plaats. We werken met een random geautomatiseerd systeem, wat u goed kunt vergelijken met APK voor auto’s. Een percentage van de afgemelde labels krijgt een steekproef. U krijgt daarvan altijd een melding. Uiteraard nemen wij nooit contact op met uw klanten. De communicatie verloopt altijd via u.

De interne audit kan een controle op afstand zijn door onze medewerker. Middels een internet verbinding kan het projectdossier en de opname worden gecontroleerd. Ook zal periodiek op locatie het projectdossier worden gecontroleerd, dit betreft opnamebestand, afspraakbevestiging en overige klantcommunicatie. Deze zaken worden niet inhoudelijk, maar procedureel beoordeeld.

Praktijkaudits alleen op afspraak en aangekondigd, de auditor zal tijdens de woning opname aanwezig zijn en hierbij uw opname conform de BRL9500 controleren. Na registratie ontvangt u het handboek van Raak Software Applicaties, conform dit handboek moeten procedures worden uitgevoerd. Vanaf 20 tickets is de audit prijs inbegrepen in de kosten per ticket. Bij minder afmeldingen per jaar zijn de kosten 150,- per audit.

DOWNLOAD RAAK!

RAAK SOFTWARE: Praktischer, voordeliger, sneller en slimmer!

Raak staat bekend in de markt als de optimale software om een energielabel op te nemen. De snelheid en de logica binnen het programma is volledig gericht en opgebouwd vanuit de praktijk van het inspecteren. U zult het gebruiksgemak ervaren vanaf het eerste moment.

DOWNLOAD RAAK